Tia Setiyani

Gambar banner pengguna
Avatar pengguna
  • Tia Setiyani

Tulisan

PENGGUNAAN PERSPEKTIF PEREMPUAN PADA PERUMUSAN FIQH tentang ABORSI

Semua perdebatan terkait tinjauan Islam mengenai aborsi dapat ditengahi dengan penggunakan perspektif perempuan. Hal ini sangat diperlukanĀ  terutama untuk mendorong adanya formulasi fiqh kontemporer tentang...

Tinjauan Islam Memandang Aborsi

Sebuah tulisan yang menarik coba ditawarkan oleh Ahli Fiqh Faqihuddin Abdul Kodir, yakni dengan memaknai teks-teks dan pandangan-pandangan ulama dalam hal aborsi. Islam pada dasarnya...